GODT AT VIDE

Her har vi samlet en række informationer, gode råd og svar på en række spørgsmål der typisk opstår i forbindelse med jeres rejse til Maldiverne.

Generelle betingelser

The Makai Travel Group, herunder Caribia, ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse og tage forbehold for alle tænkelige situationer. Derfor beder vi dig om at nærlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, der gælder, når du køber din drømmerejse hos os.

Generelle betingelser for enkeltydelser

Ved køb af en enkeltydelse, eks. en flybillet uden indkvartering, så optræder The Makai Travel Group udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber, og modtager alene betaling for købte flybilletter på vegne af flyselskabet.

Flyselskabet er den rejsendes aftalepart, og er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Flyselskabets betingelser regulerer aftaleforholdet og gældende betingelser kan til enhver tid findes på flyselskabets hjemmeside.

Da The Makai Travel Group alene er formidler af transportydelsen i forbindelse med køb af en enkeltydelse, så er rejsebureauet som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger eller manglende opfyldelse af transportaftalen, indgået mellem den rejsende og luftfartsselskabet.

GENERELLE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne i det følgende herunder gælder for pakkerejser og regulerer aftaleforholdet mellem The Makai Travel Group (rejsearrangøren) og den rejsende. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17).

Ved køb af en pakkerejse har du pligt til at læse og evt. udskrive alle relevante rejsedokumenter, herunder også disse rejsebetingelserne.

TEKNISK ARRANGØR

The Makai Travel Group ApS, CVR nr. 37555495. Medlem af Rejsegarantifonden (Danmark) reg. nr. 2688.

AFTALEINDGÅELSE

1.1  AFTALEINDGÅELSE OG BINDING

Aftale om købet af en pakkerejse er indgået, når det fremsendte rejsetilbud accepteres af den rejsende via e-mail og/eller telefon. Bestillingen er bindende, hvad enten denne accept sker skriftligt eller mundtligt – også før indbetaling af depositum.

Forinden har den rejsende modtaget og læst de generelle betingelser for rejsen. Det er en forudsætning, at de rejseydelser der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tid.

Ved accept bekræfter kunden, at have sat sig ind i aftalegrundlaget og accepteret gældende vilkår og betingelser.

1.2  REJSEDOKUMENTER

Efter aftalens indgåelse fremsendes en rejsebekræftelse, hvoraf en betalingsfrist vil fremgå.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til The Makai Travel Group, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3  SPROG

Rejsedokumenter udleveres fortrinsvist på dansk, men der kan forekomme dele, som udelukkende findes på engelsk, herunder billetter/e-tickets, rederibetingelser m.fl.

BETALING OG PRIS

2.1 PRIS

Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræftelsen og er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser.

På destinationerne kan der forekomme opkrævning af lokale afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser udover, hvad der fremgår af aftalen.

2.2 BETALING

Den ansvarlige for bestilling og indbetaling er den person, som står i adressefeltet i rejsebekræftelsen.

Ved mere end 60 dage til afrejse skal et depositum betales ved bestilling af rejsen. Depositummet udgør normalvis 50% af rejsens totale pris (medmindre andet er anført), men skal dog som minimum dække alle umiddelbare omkostninger, som The Makai Travel Group hæfter for ved bestilling.

Frist for slutbetaling er senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er anført. Hvis rejsens varighed eller andre særlige omstændigheder betinger det, kan restbeløbet kræves indbetalt tidligere.

Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har The Makai Travel Group ret til at annullere aftalen.

I sådanne tilfælde har The Makai Travel Group ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. rejsearrangørens afbestillingsregler, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Ved bestilling af en rejse, hvor der er færre end 60 dage til afrejse, skal totalsummen for rejsen betales ved accept af rejsetilbuddet.

Hvis depositum ikke bliver betalt inden for fristen og prisen på fly, hotel, krydstogt eller lignende er gået op, så er det kunden selv, som må betale denne meromkostning.

Betaling kan ske via bankoverførsel eller med en række forskellige kreditkort.

Vær opmærksom på at der ved betaling med kreditkort tilkommer et ekstra transaktionsgebyr, afhængigt af betalingskortet der benyttes.

DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1 PAS, VISUM & VACCINATIONER M.V

Rejsende skal være i besiddelse af et pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning, samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for evt. påkrævede vaccinationer – også for evt. medrejsende børn.

Hav altid tomme sider til stempler i dit pas, da du kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet.

Vær desuden opmærksom på at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller visa i dit pas.

The Makai Travel Group oplyser i forbindelse med indgåelse af aftalen om evt. visa- og vaccinationskrav samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse.

Tjek altid noter på dine rejsedokumenter og spørg din rejsekonsulent, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din kommende rejse.

Alle oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, så skal du gøre The Makai Travel Group opmærksom herpå allerede ved bestilling.

Dette for at kunne yde korrekt rådgivning, herunder henvise til relevante myndigheder.

Se i denne forbindelse bl.a. www.um.dk og www.ssi.dk. Undlader du at oplyse om dette, påtager The Makai Travel Group sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende visa, vacciner eller lignende måtte medføre.

4.2 BØRN/UNGE UNDER 18 ÅR PÅ REJSE UDEN FORÆLDRE

Skal dit barn under 18 år rejse alene til udlandet, eller rejse eks. med bedsteforældre, andre voksne, skole og lignende, så skal du være opmærksom på, at mange lande kræver en skriftlig samtykkeerklæring fra begge forældre. Er papirerne ikke i orden, kan barnet blive nægtet ind- eller udrejse.

Oplysninger om, hvad der kræves af dokumentation, fås ved henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade. I særligt ekstreme tilfælde findes lande, eks. Sydafrika, som stiller krav til, at unge under 18 år, ud over samtykke fra forældre, skal medbringe egen fødselsattest samt dødsattest, hvis den ene eller begge forældre er gået bort.

En samtykkeerklæring skal fremgå på engelsk og bør som minimum indeholde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne og underskrift fra minimum én forælder (helst begge).

For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside – www.um.dk

4.3 PERSONER MED BEHOV FOR ASSISTANCE

The Makai Travel Group’ porteføje af rejser tager udgangspunkt i, at man er selvhjulpen. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper.

Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen.

Det kan eks. være ved sygdomsforhold, graviditet, nedsat syn eller, hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelseshæmmet.

Rejsende kan før aftalens indgåelse anmode The Makai Travel Group om, at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov.

Det er en forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende oplyser alle nødvendige og relevante informationer om den enkeltes behov.

4.4 NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas.

I internationale reservationssystemer findes dog ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE (Æ), OE (Ø) og AA (Å).

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, så skal den rejsende straks meddele dette til The Makai Travel Group, som vil forsøge at rette fejlen uden meromkostninger.

Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, så vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er mulige at foretage, så kan den rejsende ikke holde The Makai Travel Group ansvarlig.

4.5 SÆRLIGT VED INDREJSE TIL USA

Indrejse til USA kræver forhåndsgodkendelse via ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Dette gælder også, hvis du blot mellemlander med fly eller lægger til havn med et krydstogt, som går via amerikansk territorie.

Ansøg om ESTA fra denne officielle hjemmeside: https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Prisen er ca. 14 USD pr. person. Ansøgningen bør foretages i god tid og senest 14 dage før afrejse.

Medbring kopi af ESTA godkendelsen på rejsen, da den skal kunne fremvises i immigrationskontrollen.

VIGTIGT: Har du besøgt Syrien, Somalia, Irak, Iran, Libyen, Sudan eller Yemen efter 1. marts 2011 kræves der et faktisk visum til USA.

For nærmere information om indrejseregler henvises der til Den Amerikanske Ambassade på tlf. 89887555 eller mail: support-danmark@ustraveldocs.com.

4.6 BILLEJE

Ved leje af bil skal der fremvises et internationalt kreditkort i lejerens navn. Et internationalt kørekort er eks. det danske lyserøde kørekort (i samme form som et kreditkort – ikke det gamle).

Generelt accepteres der ikke kort som eks. Visa/Dankort, Visa Electron, Maestrocard o.l).

Vær opmærksom på at der reserveres et depositum på kreditkort ved billejens start, hvorved kortets kreditmaksimum nedskrives tilsvarende.

Depositum frigives, modregnet evt. tilkøbsydelser, når bilen afleveres igen.

Prisen for billeje kan stige, hvis du er under 30 år gammel.

4.7 RETTIDIGT FREMMØDE

I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte ydelse (f.eks. ved flyforsinkelser el. lign.), så skal du rette henvendelse til den lokale leverandør og oplyse om det senere fremmøde.

Hvis ikke du opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, så skal du kontakte The Makai Travel Group.

Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller The Makai Travel Group, så vil reservationen automatisk blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få refusion herfor.

Er flybilletter en del af pakkerejsen, så skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Møder du ikke op til en planlagt flyafgang, så bliver resten af rejseplanen automatisk slettet af flyselskabet.

Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger i en flybillet, fx kun en hjemrejse.

4.8 CHECK-IN TIDER FOR FLY

Check-in tider varierer og afhænger af flyselskab og lufthavn. At check-in skal være afsluttet 2 timer før afgang, er ”tommelfingerreglen” inden for Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt.

Det er dog ingen garanti, og generelt bør du tjekke check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside.

Det er den rejsendes eget ansvar at møde rettidigt op til check-in. Du bør derfor tage højde for trafikforhold og evt. lange køer ved pas- og sikkerhedskontrollen – særligt i højsæsonen.

Du kan med fordel checke ind online hjemmefra eller anvende de automater, som findes i de fleste lufthavne.

4.9 TIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De anførte tider i rejseplanen er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter m.v. er det ikke unormalt, at der forekommer ændringer, som er uden for The Makai Travel Groups kontrol.

Som rejsende har du pligt til at holde dig opdateret om afgangstider og steder for de inkluderede transportmidler.

Søg information hos flyselskab, rederi, hotel, lokal repræsentant eller via internettet og hold altid godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i luft- og skibshavne.

Terminal-, gate- og tidsændringer sker ofte, så rejseplanen må derfor til en vis grad anses som vejledende.

Anførte destinationer på en krydstogtsrejse er ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.

4.10 Bagage

Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe.

Rejses med forskellige selskaber, så vær opmærksom på varierende bagageregler. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens der på en anden kun er tilladt 20 kg. Hold dig derfor i disse tilfælde til den strengeste af reglerne.

I USA opkræves ofte gebyr ved rejse fra fastlandet til øer i eks. Caribien. Der findes desuden billettyper, hvor håndbagage ikke er inkluderet, men skal tilkøbes.

Den tilladte bagage vil altid fremgå af din flybillet og/eller rejseplanen.

Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må kun medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk.

Skulle du miste din bagage under en flyrejse, så skal du – før du forlader bagageområdet i lufthavnen – anmelde skaden til flyselskabet eller dennes “handling agent” og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden en PIR-rapport, så har du ikke mulighed for senere hen at gøre kravet gældende.

Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. midlertidig dækning af dine udgifter.

4.11 ORDENSBESTEMMELSER

Som rejsende skal du rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som fx hoteller, lufthavne, transportmidler osv.

Du bør altid optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre deltagelse i rejsen.

I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

The Makai Travel Group er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse, herunder men ikke begrænset til politiets indgreb over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd.

Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for The Makai Travel Group og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.11.1 INDFØRSEL AF PLANTER, FRØ, FRUGTER OG ANDRE PLANTEPRODUKTER

En EU-forordning som trådte i kraft pr. 14. december 2019, skærper reglerne for hvad passagerer, som rejser fra lande udenfor EU til Danmark, må have med i bagagen. Reglerne skyldes Artikel 45 i Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planter og planteprodukter.

Hvilke regler gælder for de rejsende?
Reglerne betyder, at det ikke er tilladt for rejsende, at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter til fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.
De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.

Hvis rejsende medbringer planter til plantning; herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen, hvilket er forbundet med udgifter for den rejsende.

Hvis rejsende medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import.

Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning er omfattet af forbud mod import.

4.12 MANGLENDE EFTERLEVELSE

Overholder den rejsende ikke krav til pas, visa, øvrige påkrævede dokumenter, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde, check-in samt ordensbestemmelser, så kan den rejsende ikke gøre krav gældende.

Dette gælder mod The Makai Travel Group eller underleverandører til pakkerejsen, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

ÆNDRING AF REJSEN

5.1 OVERDRAGELSE AF REJSEN

Som udgangspunkt har du ret til at overdrage en rejse til en anden person mod betaling af et gebyr samt evt. omkostninger, som måtte blive pålagt som følge af overdragelsen.

Pga. underleverandørers restriktioner, så er det dog ikke altid muligt at overdrage rejsen, hvorfor der kan være tale om en afbestilling, jf. afsnit 6.2, for derefter at foretage en bestilling af ny rejse.

Ønsker du at overdrage en rejse, så skal du skriftligt kontakte The Makai Travel Group senest 14 dage inden rejsens påbegyndelse.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav m.v.

5.2 DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF REJSEN

Vil du foretage ændringer i din rejse, skal du kontakte The Makai Travel Group med det samme.

Ønskes ændringer, som ikke kan opfyldes i den eksisterende aftale, så vil ændringen – hvis ønsket om at få ændret pakkerejsen fastholdes – anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.3 ÆNDRINGSGEBYR

En ændring af en allerede bekræftet rejse vil medføre et gebyr på DKK 1.500,- pr. person, medmindre andet er angivet og såfremt den ønskede ændring er mulig at gennemføre.

Hvis kundens ønskede ændring resulterer i, at The Makai Travel Group skal hæfte overfor tredjepart, så skal kunden dække The Makai Travel Groups omkostninger hertil.

5.4.1. UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER

The Makai Travel Group er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen – uden den rejsendes samtykke.

Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis The Makai Travel Group inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2 ANDRE ÆNDRINGER

Hvis The Makai Travel Group inden pakkerejsens begyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet det fulde beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen
 • tage imod en erstatningsrejse eller tilgodebevis, såfremt The Makai Travel Group er i stand til at tilbyde dette i situationen

The Makai Travel Group er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

The Makai Travel Group fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af afsnit 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

FORTRYDELSESRET

6.1 FORTRYDELSESRET

Ved køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2.1 NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter nedenstående betingelser.

Afbestilling mere end 60 dage før afrejse: 

Annulleringsgebyret svarer til det beløb der er indbetalt eller ligger til forfald på annulleringstidspunktet.

I de fleste tilfælde vil dette være et depositum, men kan også være rejsens fulde pris, afhængig af hvilket produkt, der er bestilt og underleverandørens betingelser herfor.

Afbestilling mindre end 60 før afrejse:

Annulleringsgebyret er i alle tilfælde 100%.

Ovenstående betingelser er gældende medmindre andre betingelser står specifikt anført på ordrebekræftelsen.

6.2.2. AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER MM.

Du kan afbestille en pakkerejse før dens påbegyndelse uden at betale gebyr, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunne afbestille uden gebyr, så skal de pågældende omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder mv. – se www.um.dk og www.ssi.dk.

Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refusion af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra The Makai Travel Group.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, så gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område.

Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del, så har du imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.3.1. AFLYSNING GRUNDET MANGLENDE TILSLUTNING 

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, så vil dette fremgå af udbudsmaterialet eller andet sted i aftalegrundlaget.

Det vil også fremgå, hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

 • Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, så kan The Makai Travel Group ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. The Makai Travel Group underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist.

6.3.2. AFLYSNING GRUNDET UUNDGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER 

The Makai Travel Group kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis vi er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og underretter den rejsende herom uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, men har ikke krav på yderligere erstatning.

MANGLER OG REKLAMATION

7. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – så skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til The Makai Travel Group og til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis The Makai Travel Groups underleverandør ikke kan eller skønner det nødvendigt at afhjælpe i situationen, så skal du straks reklamere direkte til The Makai Travel Group.

Du bør sikre dig, at eventuelle reklamationer bliver noteret af The Makai Travel Groups underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form.

Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader du at reklamere som beskrevet ovenfor, så vil det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation. Reklamationen skal altså ske direkte på destinationen og ikke efter hjemkomst.

Bemærk, binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument på din rejse, eks. ved billeje, så vil dette være gældende, uanset hvilke informationer, der måtte være givet af The Makai Travel Group.

I disse tilfælde kan The Makai Travel Group ikke være behjælpelige med et evt. erstatningskrav.

Tjek altid hvad du underskriver, før du gør det, da du hæfter for det.

BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

8. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU-Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

The Makai Travel Group begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring).

The Makai Travel Groups erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, så begrænser The Makai Travel Group sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

9. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Har du købt en flybillet (uden øvrige ydelser) og har du haft en dårlig oplevelse, så skal du klage direkte til flyselskabet.

Dernæst kan du gå til Nævnenes Hus, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.

Har du købt en pakkerejse – og vil du indgive krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i pris som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet – så skal du skriftligt og senest inden for 3 måneder efter hjemkomst, fremsætte dit krav over for The Makai Travel Group.

I modsat fald mister du retten til at gøre krav gældende.

MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

10. MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Ved fremsendelse af reklamation til The Makai Travel Group skal du oplyse, om der også er søgt erstatning eller kompensation fra eks. flyselskab eller anden transportør på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Har du modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, så har The Makai Travel Group ret til at modregne erstatning og/eller kompensation, efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

VÆRNETING OG LOVVALG

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb mv. ikke opnås ved klage over pakkerejse til The Makai Travel Group, så kan klagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klagen kan desuden indgives online via den europæiske platform for tvistløsning på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

The Makai Travel Groups email-adresse er til brug herfor: hello@caribia.dk

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

The Makai Travel Group har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Læs mere her: https://www.rejsegarantifonden.dk

FORSIKRINGER

Vi anbefaler alle vores kunder at have både afbestillings- og rejseforsikring.

Det gule sygesikringskort er afskaffet pr. 1. august, 2014. Den offentlige rejsesygeforsikrings exit, er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere info, se: www.huskdetblaa.dk

Ferien kan derfor blive dyr, hvis du kommer ud for et uheld, og ikke har styr på din rejseforsikring. The Makai Travel Group samarbejder med Gouda, som tilbyder markedets bedst dækkende rejseforsikring!

Uanset hvad dine behov er og hvor din rejse går hen, har Gouda den rette rejseforsikring. Med mere end 25 års erfaring sikrer Gouda dig 100 % tryghed på rejsen, bl.a. får du – gratis adgang til læge via mobil og 24-timers alarmcentral og lægevagt – Goudas forsikringer dækker desuden alle spændende aktiviteter.

Køb rejseforsikring hos Gouda her

Køb afbestillingsforsikring hos Gouda her

Forsikringen skal købes samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum.

Årsrejseforsikring eller Enkeltrejseforsikring

Årsrejseforsikringen er til dig som ønsker sikkerhed, både før og under rejsen. Goudas årsrejseforsikring dækker dig, også hvis du rejser flere gange årligt. Forsikringen dækker alle rejser, hvor hver rejse maksimalt varer 30 dage.

Enkeltrejseforsikringen gælder for èn specifik rejse, uanset om du skal rejse i 1 dag eller 24 måneder. Forsikringen dækker dig, uanset om du skal på privat- eller erhvervsrejse, og med super-dækning er der ubegrænset sum til dækning af sygdom og tilskadekomst.

Begge forsikringer dækker jf. betingelserne følgende – og meget, meget mere:

• Lægebehandling og hospitalsindlæggelse

• Tilkaldelse og sygeledsagelse

• Hjemtransport

• Feriekompensation

• Hjemkaldelse

• Forsinket fremmøde og hjemrejse

• Pandemi, hvis du får symptomer eller bliver testet positiv.

• 24-timers alarmcentral og dansk assistance

Mulige tilvalg:

• Afbestilling, Bagage, Ski og Ulykke (invaliditet og varige mén)

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen er til dig som gerne vil undgå at tabe penge, hvis du bliver forhindret i at tage afsted som planlagt. Goudas afbestillingsforsikring dækker dig, hvis du bliver forhindret i at påbegynde din rejse som planlagt. Du kan jf. betingelserne bl.a. afbestille rejsen som følge af:

• Sygdom eller tilskadekomst hos dig selv, familie eller rejseledsager, herunder også hvis diagnosen er COVID-19.

• Arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout

• Start af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse

• Re-eksamen

PAS & VISUM

Som rejsende er det dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det gælder også lande, hvor du kun opholder dig i transit.

Det påhviler den rejsende selv at kontakte det pågældende lands ambassade for at undersøge, hvorvidt visum er nødvendigt. Du kan altid spørge os til råds om gældende regler, men du kan også søge informationer om pas- og visumkrav på for eksempel Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk.

Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene.

Har du ikke gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Hvis det sker, kan The Makai Travel Group ikke holdes ansvarlig.

Er du ikke dansk statsborger, så bør du altid tjekke med konsulat eller ambassade for gældende regler.

Vær opmærksom på, at mange lande i dag forlanger, at dit pas er gyldigt minimum seks måneder udover rejsens varighed. Rejsende kan desuden nægtes indrejse, hvis passet er beskadiget.

Alle børn skal have eget pas.

Du kan finde de gældende regler på nedenstående links

http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/

http://www.um.dk/da/menu/Borgerservice/FoerdinRejse/UdenlandskeVisumregler/ (nederst på denne side kan du se de specifikke informationer for det enkelte rejsemål)

Indrejse til Maldiverne

Der kræves ikke visum til Maldiverne (visa gives ved ankomst) for danske statsborgere ved ferierejser med varighed op til maksimalt 30 dage.

Du skal dog udfylde et digital indrejse skema indenfor 96 timer før afrejse. Dette gælder både for udrejsen og ved hjemrejse.

Link til skemaet finder du her: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

Det er vigtigt, at du ved indrejse, kan fremvise en returbillet eller en billet videre til en anden destination, med dato inden for 30 dage efter ankomst til Maldiverne.

Derudover skal du altid have tiltrækkelig med kapital til at dække udgifter under opholdet samt et pas, som er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsedatoen. Der anbefales desuden at du som minimum har 2 blanke sider i passet til stempler.

Covid-19
Maldiverne har per idag ingen restriktioner i forbindelse med Covid-19.
Du kan således frit rejse til Maldiverne uden krav om vacciner, negative test o.l.
Husk dog at det er dit ansvar som rejsende at opfylde gældende krav for indrejse samt medbringe de nødvendige dokumenter. Indrejsekrav og restriktioner kan ændres med kort varsel. Du bør derfor følge op på evt. ændringer lige inden afrejse samt hjemrejsen. Vi hjælper naturligvis med at informere alle vores rejsende.
BAGAGE

Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe. Rejser du med med forskellige selskaber, så vær opmærksom på varierende bagageregler. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg.

Ved rejser til Maldiverne er det især vigtig at være opmærksom på at der kun er 1 stk indtjekket bagage på max 20kg + 1 stk håndbagage på max 5kg per person, når man har transfer med vandflyver eller indenrigsfly til og fra resortet.
Man kan derfor blive bedt om at betale et gebyr på 5USD + lokale skatter per kilo ekstra man tjekker ind. Disse bagage regler gælder også selvom I flyver på Business Class på de internationale flyruter.

Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må kun medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen.

Skulle du miste din bagage under en flyrejse, skal du, før du forlader bagageområdet i lufthavnen, anmelde skaden til flyselskabet eller dennes handling agent og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden PIR-rapport, har du ikke mulighed for senere hen, at gøre krav gældende over for flyselskab, handling agent eller The Makai Travel Group. Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. dækning af dine udgifter.

VACCINATIONER

Det er vigtigt, at man undersøger, hvilke vaccinationer der kræves og anbefales ved rejser til andre lande. Statens Serum Institut er altid opdateret med nyheder og ændringer.

Søg information/læs mere på Serum Instituttets hjemmeside https://www.ssi.dk/vaccinationer/rejsevaccination

Kontakt også altid egen praktiserende læge for at få vejledning. Se eventuelt www.vaccination.dk eller kontakt Udlandsvaccinationen på tlf. 70 22 07 02.

REJSEDOKUMENT

I forbindelse med din rejse vil du få tilsendt alle dokumenter fra os via e-mail og ikke via normal post. Vi beder dig derfor tjekke din mail løbende, da du her vil finde alle vigtige informationer såsom din billet og eventuelle ændringer i programmet.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til Maldivia, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.I internationale reservationssystemer findes dog ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA.

Vær opmærksom på at ændringer eller annulleringer som Maldivia ikke er skyld i, vil medføre et gebyr, hvis det er muligt at rette fejlen. De fleste flybilletter er ikke ændrings- og/eller refundérbare, hvorfor der ved eventuelle fejl må købes nye billetter.

Det er specielt vigtigt, at alle navne, både for- og efternavne, er stavet præcis, som det står i den rejsendes pas. Vær blandt andet opmærksom på at hvis du har et mellemnavn, så skal du tjekke om dette står under ”fornavn” eller ”efternavn” i dit pas. Den mindste uoverensstemmelse kan medføre at den rejsende bliver nægtet afrejse i lufthavnen. Maldivia står uden ansvar, hvis dette opstår.

Rejsedokumenter udleveres fortrinsvist på dansk, men der kan forekomme dele, som udelukkende findes på engelsk, herunder billetter/e-tickets, rederibetingelser, dag-til-dag programmer m.v. Udflugter, transport, sightseeings og lignende gennemføres på engelsk af lokalguide, medmindre andet specifikt fremgår af dine rejsedokumenter.

VALUTA

Ved rejser til Maldiverne vil du generelt opleve at alt du køber på resortet, bliver sat på værelset og først betales dagen inden afrejse.
Her er det mest udbredt at bruge kredit eller debetkort ved betaling. I kan dog også betale med Amerikanske Dollar såfremt I ønsker at betale kontant.

Det er helt op til jer at vurdere hvor meget eller om I ønsker at give drikkepenge, men det kan være en god ide at have sedler (amerikanske dollars) med sig så I kan give en påskønning til de personer der gør jeres ferie til en ekstraordinær oplevelse. 

MEDICIN

Ved rejser til flere lande kræves erklæring for at kunne medbringe visse typer af medicin. Få nærmere rådgivning hos lægen. Husk ALTID at pakke livsvigtig medicin i håndbagagen. Vær i den forbindelse opmærksom på reglerne for håndbagage – har du spørgsmål så kontakt din læge, eller dit apotek.

Den Offentlige Sygesikring dækker som bekendt ikke udenfor EU/EØS lande og Maldivia anbefaler på det kraftigste, at man tegner en sygerejseforsikring.

MØDETID OG CHECK IN

Sørg altid for at være i lufthavnen i god tid før afrejse. Især på de store rejsedage i højsæsonerne. En god tommelfingerregel er 2-3 timer før afgang. Se flyselskabernes hjemmeside og lufthavnens anbefalinger. Her finder I desuden også oplysninger om evt. mulighed for online check-in.

Maldivia anbefaler desuden at benytte sig af flyselskabernes online Check-In 24-48 timer før afrejse.

Gæster, der ikke har mulighed for at møde op i lufthavnen til udrejse, er forpligtet til at give os i Maldivia besked hurtigst muligt. Hvis vi ikke underrettes i rimelig tid, betragtes rejsen som annulleret. Gæsterne kan dermed ikke benytte hotel og hjemrejsebillet.

FORSINKELSER

Flyforsinkelser

Alle flyselskaber gør deres yderste for at overholde rejsetiderne; men i sjældne tilfælde kan det ske, at flyet bliver forsinket. Det kan skyldes tekniske vanskeligheder med flyet, dårligt vejr m.m. Både vi og flyselskabet gør vores bedste for at gøre en evt. forsinkelse så kort som mulig; men det vil aldrig være muligt at forudsige, hvor lang tid det vil tage at reparere flyet, eller hvor længe dårligt vejr kan vare. Under alle omstændigheder vil vi og lufthavnens personale forsøge at give jer information så hurtigt som muligt.

Forsinket fremmøde til hotel, transfer mv.

I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte ydelse, skal du rette henvendelse til den lokale leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis ikke du opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal du kontakte Maldivia. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller Maldivia vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få refusion herfor.

Indførsel af planter, frø, frugter m.m

En EU-forordning som trådte i kraft pr. 14. december 2019, skærper reglerne for hvad passagerer, som rejser fra lande udenfor EU til Danmark, må have med i bagagen. Reglerne skyldes Artikel 45 i Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planter og planteprodukter.

Hvilke regler gælder for de rejsende?
Reglerne betyder, at det ikke er tilladt for rejsende, at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter til fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.
De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.

Hvis rejsende medbringer planter til plantning; herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen, hvilket er forbundet med udgifter for den rejsende.

Hvis rejsende medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import.

Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning er omfattet af forbud mod import.

MOBIL PÅ REJSEN

Selv om rejsen er lang eller kort, så er mobilen uundværlig for mange, men mobiltelefoni er en dyr fornøjelse. Når du ankommer til din destination, så modtager du som regel en besked på din telefon hvor du får at vide, hvilke takster der gælder.

Vi anbefaler at holde godt øje med forbruget og altid slå mobildata fra så du ikke risikerer at blive opkrævet for brug af internettet, mens du kan bruge den lokale Wi-Fi på hoteller og restauranter m.v.

Vejret i maldiverne

Maldiverne er beliggende tæt ved ækvator og varmt året rundt med gennesnitstemperaturer på omkring 28-30 grader, uanset hvilken måned du rejser hertil. Der er en lille regnsæson fra midt maj til midt juli og igen midt november til midt december.

Perioden november til og med marts, er den mest populære, da der i disse måneder statistisk falder mindst regn. Denne popularitet gør også at priserne er højest i denne sæson.

Resten af året er vejret statistisk set er mere omskifteligt.
Du kan dog også sagtens rejse i periode da temperaturene fortsat lune og aldrig kommer under 29 grader. Det gælder ligeledes vandtemperaturene, som ikke kommer under 28 grader. Der er en lidt større risiko for regn i denne periode, men det er typisk et kraftig regnskyld der er hurtigt væk igen. Dessuden regner det mest om natten når solen er gået ned. En stor fordel ved at rejse i denne periode er at I generelt kan få nogle gode kampagner og rabatter. Med andre ord, mere værdi for pengene.

Det er også vigtigt at have i baghovedet at vejret de seneste år har vist sig at være svært at forudsige og ofte afviger fra de generelle statistikker. Det gælder såmænd verden over. Så i stedet for at lade vejret afgøre hvornår du skal rejse til Maldiverne, så rejs når du har lyst, da ingen kan vide hvordan vejret vil blive.

Maldiverne er et sandt paradis hele året rundt.

ELSTIK OG ADAPTER

Flere og flere resorts har i dag integreret stikkontaker med internationale omformere i, så alle stikkontakter passer i kontakten.
Det er dog ikke alle, så vær opmærksom på at der generelt bruges 220 volt, og vi  anbefale at medbringe adapter, da stikkontakterne typisk er som i Storbritannien (UK-elstik) og USA (A-elstik).

SÆDERESERVATION

De fleste flyselskaber tilbyder mulighed for, at du mod betaling kan bestille bestemte pladser på flyet fx vinduesplads, ekstra benplads og lignende. De øvrige gæster fordeles derefter på de resterende sæder. Det betyder desværre, at vi ikke kan garantere, at man bliver placeret samlet, selvom man rejser på samme billet eller som en gruppe – men flyselskabet vil selvfølgelig forsøge at placere alle bedst muligt.

Hos Maldivia tilbyder vi altid, i det omfang der er mulighed for det, at hjælpe med pladsreservationer på de i billetten anførte flyafgange.

Vi skal understrege, at pladsreservationer altid er på forespørgsel. Pladserne er med andre ord ikke 100% garanteret, da flyselskaberne har fuld råderet over allokeringen af pladser på deres respektive fly, samt mulighed for at ændre på reglerne for pladsreservationer på de enkelte bookingklasser (billettyper). Bemærk at nogle flyselskaber først tillader gratis pladsreservation 24 timer før afrejse og at det ikke er muligt med pladsreservation på alle flystrækninger.

Bemærk venligst, at børn under 12 år, handicappede eller svært overvægtige af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må placeres ved nødudgangene.

Tag endelig kontakt hvis du ønsker at bestille sædereservationer.

ALL INCLUSIVE

Det er absolut ikke nødvendigt at skulle have All Inclusive. Faktisk riskerer I at gå glip af resorts og øer, som ellers ville være et perfekt match til jeres individuelle ønsker, da flere af de bedste resorts ikke nødvendigvis tilbyder muligheden for at få All Inclusive inkluderet.

Der er naturligvis en frihed forbundet med det at have All Inclusive og vide at man reelt set kan tage afsted uden at skulle bruge en krone ekstra. Det er dog vigtigt at vide at All Inclusive pakkernes indhold varierer meget fra resort til resort. Ofte har hotellerne også å flere All Inclusive pakker man kan vælge mellem. Hvor nogle resorts har en All inclusive pakke der inkluderer alle måltider i den samme buffet restaurant (hvor de så er gode til at varierer udvalget) samt drikkevarer gennem hele dagen, er der andre resorts som tilbyder nogle virkelig omfattende Premium All Inclusive pakker hvor I både kan benytte jer af flere restauranter, har minibar inkluderet, udlfugter, spa-behandlinger m.m. Så det kommer helt an på hvad man har behov for og hvad budgettet tillader.

For det er ikke til at stikke under en stol at der også er en omkostning forbundet med at få alt inkluderet hjemmefra, og det er derfor ikke altid at det betaler sig i forhold til de hoteller som eksempelvis inkluderer halvpension eller helpension. Det afhænger af jeres individuelle ønsker og hvad I forventer at konsumere på rejsen. Hvis I kun drikker lidt eller ingen alkohol, eller er ægte foodies som sætter pris på de bedre A la Carte restauranter på hotellet, (som typisk ikke indgår i All Inclusive), så giver det ofte bedre mening at vælge et bedre hotel hvor man har morgenmad, halv eller helpension inkluderet hjemmefra.

Hvis I vælger et hotel hvor I ikke har All Inclusive inkluderet, så mener vi ikke at der er grund til at bekymre sig for at hele økonomien vælter. Der er naturligvis resorts i flere forskellige prisklasser, men priserne for frokost og eller drikkevarer ligger generelt på et niveau som tilsvarer det at få en bedre frokost eller middag på en god restaurant herhjemme. Hvis I gerne vil se menuer fra hotellerne kan vi typisk også hjælpe med at skaffe det til jer.

Så mærk efter om det er vigtigst for jer at kende rejsens budget på forhånd, eller om I ønsker mere frihed til at vælge mellem bedre restaurantoplevelser end det der typisk er inkludert på forhånd. Vi er helt sikre på at vi kan finde lige den løsning der passer til jer.

BEVÆGELSESHÆMMEDE

Med mindre andet er aftalt eller specifiseret så tager vores rejseudbud udgangspunkt i, at man er selvhjulpen. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper. Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen.

Vi undersøger gerne specielle forhold; men vær opmærksom på, at definitionen af ”handicapvenligt”, ikke altid er den samme i udlandet, som vi er vant til i Danmark.

Det er vigtigt, at kørestolsbrugere kontakter Maldivia inden afrejsen for at få den bedst mulige service både i lufthavnen, på flyet og på rejsemålet. Desværre er ikke alle hoteller bygget til, at kørestolsbrugere skal kunne færdes ubesværet rundt. Derfor anbefaler Maldivia, at man bestiller sin rejse i god tid, således at der er de største muligheder for, at der er et egnet hotel ledigt. Kørestole kan på flyrejsen medbringes som fribagage ud over den normale bagagevægt. Dette skal dog bekræftes af flyselskabet inden afrejse.

Gæster med større eller mindre handicaps, fx stift ben, må ikke placeres ved nødudgange eller på forreste række i flyet.

SYGDOM UNDER FERIE

De fleste resorts har en resident læge eller deler en med en anden nærliggende resort. Men hvis du er alvorligt uvel elle rakut skadet kan det blive nødvendigt at blive transporteret til hovedstaden Malé. Her findes der to offentlige hospitaler samt flere private klinikker.

Da der kan være omfattende udgifter forbundet med akut sygdom i Maldiverne er det vigtigt at man er dækket af en god og gyldig rejseforsikring inden afrejse.

Vi gør opmærksom på, at hvis man er kronisk syg eller i et behandlingsforløb hjemme inden afrejse, kan forsikringen være ugyldig, og så det er en god ide, at kontakte sit forsikringsselskab før afrejse. Man er selv ansvarlig for at sygerejseforsikringen er gyldig.

TIDSZONER

Tidszone (ift. dansk tid)

Vintertid (+4 timer)

Sommertid (+3 timer)

Enkelte øer bruger også deres egen lokale “island time” hvor de stiller uret en time ekstra tilbage – for at få mest mulig ud af dagslyset.

SPECIELLE ØNSKER

Ved bestilling af rejsen kan vi tage imod alle forespørgsler angående f.eks. beliggenhed på hotellet, arrangementer, særlige øsnker mm. Det er dog hotellet som har det sidste ord, så derfor kan vi ikke garantere at specielle ønsker opfyldes, men kun at de bliver videreformidlet til hotellet. Vi gør naturligvis vores absolut bedste!

REJSEGARANTIFONDEN

Rejsegarantifonden udbetaler erstatning til rejsekunder, der har købt en pakkerejse hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, hvis rejseudbyderen går konkurs.

Det er beskrevet i lov om en rejsegarantifond §5 i hvilke tilfælde fonden udbetaler erstatning.

Se mere information om hvordan du er dækket på Rejsegarantifondens hjemmeside.

The Makai Travel Group er medlem af rejsegarantifonden med reg. nr. 2688.

TILMELD

NYHEDSBREV

Inspiration, eventyrlige rejseforslag og spændende nyheder, leveret direkte på mail.

FØLG MED PÅ INSTAGRAM

Enestående oplevelser er endnu bedre, når de deles med andre. Post dine rejseoplevelser med Maldivia på Instagram @maldiviatravels med hashtagget #maldiviatravels.

KONTAKT MALDIVIA

Har du brug for hjælp til at finde det rette resort, spørgsmål til din allerede bestilte rejse eller kan du ikke finde det, som du søger,
så er vi altid klar til at hjælpe dig. Hver eneste dag - hele året.

Send besked

TELEFON (KL. 10-22)

+45 71 74 72 71

E-MAIL

hello@maldivia.dk